SIM MOBI 4G

  • Giá thông thường 80.000₫Sim MOBI  4G đã đăng kí gói 4G trong 2 tháng có 3,8GB dùng được cho tất cả các mẫu đồng hồ tại Le's Watch